KАЗНЕНА СЕСИЈА

Почитувани студенти, бидете информирани дека казнената сесија ќе се реализира on-line како и септемвриската на апликацијата Microsoft Teams.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?