ПРВ КОЛКВИУМ ЗА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2020/2021

Се известуваат студентите дека прв колквиум ќе се организира во периодот од 23.11.2020 до 30.11.2020 година.

Уплата и пријавување на испитите ќе се врши во периодот од 16.11.2020 до 20.11.2020 година.

Пријавувањето ќе се врши преку е-системот за пријавување по електронски пат, или преку вибер 070 345 999, или преку електронска пошта на следниве референти:

Факултети:

Правни и политички науки –daniela.bozinovska@fon.edu.mk

Економски наукиzana.gorgievska@fon.edu.mk

Информатика -evgenija.ivanovska@gmail.com

Дизајн и мултимедија- evgenija.ivanovska@gmail.com

Факултет за странски јазици-meriem.mustafce@fon.edu.mk

Детективи и безбедност -daniela.spirovska@fon.edu.mk

Спортски менаџментmeriem.mustafce@fon.edu.mk

Архитектонски факултетdaniela.spirovska@fon.edu.mk

Студентите сите колоквиуми да ги уплаќаат збирно. Ако уплаќа друг во име на студентот, во цел на дознака да се напише број на индекс на студентот. Студентите што имаат повеќе индекси, да го пишуваат новиот индекс. 

Уплатата за колоквиум изнесува 460 ден., студентите со неподмирени долгови за школарина нема да имаат можност за полагање.

Депонент Комерцијална Банка- 300-000-003-207-729.

Проверка на вашите финансии можете да извршите во службата за сметководство, на следната е-mail адреса: sejhan.asoska@fon.edu.mk .

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?