X
press enter »
MK
EN

Одбрана на специјалистички труд на кандидатот Фериде Нур

Почитувани,

 На ден 19.11.2020 година во 13 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Фериде Нур со наслов ''МЕЃУГРАНИЧНА СОРАБОТКА НА МАКЕДОНИЈА СО РЕПУБЛИКА СРБИЈА СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ГРАНИЧНОТО ИНТЕГРИРАНО УПРАВУВАЊЕ", во менторство на Проф. д-р Назми Маличи.

 

 Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до  nazmi.maliqi@fon.edu.mk

  најдоцна до 18.11.2020 до 16.00 часот.