Одбрана на специјалистички труд Игор Неделковиќ

Почитувани,

 На ден 12.11.2020 година во 13 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Игор Неделковиќ со наслов ''ДЕМОКРАТСКА - ПАРЛАМЕНТАРНА КОНТРОЛА И НАДЗОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ ''.под менторство на Проф. д-р Назми Маличи
Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до  nazmi.maliqi@fon.edu.mk  - најдоцна до 11.11.2020 до 16.00 часот. 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?