Одбрана на специјалистички труд Бобан Радуловиќ

На ден петок 13.11.2020 во 11:00 часот на платформата Microsoft Teams е закажан јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидадот Бобан Радуловиќ со тема: Управување и развој на човечките ресурси во кошаркарскиот клуб “АВ Охрид”. Ментор: Проф. д-р Тања Китановска Стојковска. 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?