Одбрана на специјалистички труд Марија Коцева

Нa ден 20.11.2020, во 10:00 часот на платформата Microsoft Teams е закажан јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидаткта Марија Коцева на тема: „ЕТИЧКИТЕ И ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ НА ЕВТАНАЗИЈАТА“.
Ментор: Проф. д-р Сејдефа Џафче 

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до  sejdefa.dzafce@fon.edu.mk  - најдоцна до 19.11.2020 до 16.00 часот. 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?