Одбрана на специјалистички труд на кандидатот Hamza Nuhi

Почитувани,

 На ден 18.11.2020 година во 13 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Hamza Nuhi со наслов '' KONTROLLI PARLAMENTAR I STRUKTURAVE TË SIGURISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT - ПАРЛАМЕНТАРНА КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСНИ СТРУКТУРИ  ВО СЕВЕРНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", во менторство на  Prof. Dr. Nazmi Maliqi

 Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до  nazmi.maliqi@fon.edu.mk

  најдоцна до 17.11.2020 до 16.00 часот. 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?