Одбрана на дипломска работа Лазар Гоџиров

Нa ден 23.11.2020, во 18:00 часот на платформата Microsoft Teams е закажан јавна одбрана на дипломска работа на кандидат Лазар Гоџиров на тема: „ Анализа на влијанието на квантните компјутери на криптографијата“.

Ментор: проф. д-р Ќире Јаќимоски

 

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до  kire.jakimoski@fon.edu.mk - најдоцна до 22.11.2020 до 14:00 часот

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?