X
press enter »
MK
EN

Одбрана на магистерски труд на кандидадот Александра Кентровска

На ден 27.11.2020 година во 10 часот закажана е јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Александра Кентровска со наслов ''АЕРОДРОМСКА БЕЗБЕДНОСТ-МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ТЕРОРИЗАМ ''.под менторство на проф. д-р Злате Димовски.
           Заради запазување на здравствените протоколи сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до  zdimovski@fb.uklo.edu.mk    - најдоцна до 26.11.2020 до 20.00 часот.