X
press enter »
MK
EN

Соопштение за втор колоквиум и јунски испитен рок

Почитувани колеги студенти,

Ве известуваме за  втор коловиум и јунски испитен рок

   Колоквиумска недела 07.06-13.06.2021 година

  1. Од 31.05.2021 до 06.06.2021 година  е подготвителна недела  во која може да имате дополнителни предавања или менторски да се консултирате со професорите и асистентите.
  2. Уплатата  за вториот колоквиум ќе биде во периодот од 27.05-03.06.2021 година.
  3. Пријавувањето на колоквиумите  е од 31.05-06.06.2021 година.
  4. Вториот колоквиум ќе се одржи од 07.06- до 13.06.2021 година.

Колоквиумите ќе се реализираат со физичко присуство.

             Распоредите ќе Ви ги испратиме  дополнително.

     

   Јунски испитен рок

Јунски испитен рок започнува на 24.06- 07.07.2021 година

     1.    Уплатата  е од 14.06-22.06.2021 година

     2.    Пријавувањето ќе биде од 18.06-23.06.2021 година

       Испитите ќе се реализираат со физичко присуство.

          Распоредите ќе Ви ги испратиме  дополнително.

 

Пријавувањето ќе се врши преку е-системот за пријавување по електронски пат,  или преку електронска пошта на следниве референти:

Правни и политички науки - daniela.bozinovska@fon.edu.mk

 Економски науки - zana.gorgievska@fon.edu.mk

Информатика - evgenija.ivanovska@gmail.com

Дизајн и мултимедија - evgenija.ivanovska@gmail.com

Факултет за странски јазици - meriem.mustafce@fon.edu.mk

 Детективи и безбедност - daniela.spirovska@fon.edu.mk

 Спортски менаџмент - meriem.mustafce@fon.edu.mk

 Архитектонски факултет - daniela.spirovska@fon.edu.mk

Студентите сите колоквиуми да ги уплаќаат збирно. Ако уплаќа друг во име на студентот, во цел на дознака да се напише број на индекс на студентот. Студентите што имаат повеќе индекси, да го пишуваат новиот индекс.

Уплатата за колоквиум изнесува 460 ден.,.

Уплатата за испит е 630 ден, испити од претходни години е  1510 ден.

Студентите со неподмирени долгови за школарина нема да имаат можност за полагање.

Депонент Комерцијална Банка- 300-000-003-207-729.

Проверка на вашите финансии можете да извршите во службата за сметководство, на следната е-mail адреса: studenti@fon.edu.mk

Напомена: при влез во електронскиот систем студентите треба да пријават САМО  втор колоквиум,а во периодот кога ќе започне пријавување за јунски испитен рок САМО испит.

Со почит,

Проф. д-р Мирко Трипуновски,

Ректор