X
press enter »
MK
EN

Одбрана на магистерски труд на кандидатот Игор Тасевски

Нa ден 02.07.2021, во 12:00 часот на платформата Microsoft Teams е закажан јавна одбрана на магистерски труд на кандидат Игор Тасевски на тема:"Заштита на корисници на бази на податоци од напади со SQL инјектирање".


Ментор: проф. д-р Ќире Јаќимоски

 

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до kire.jakimoski@fon.edu.mk - најдоцна до 01.07.2021 до 14:00 часот.