X
press enter »
MK
EN

Одбрана на магистерски труд на кандидатот Александра Рошкоска (Ташкоска)

Нa ден 14.07.2021, во 12:00 часот на платформата Microsoft Teams е закажан јавна одбрана на магистерски труд на кандидат Александра Рошкоска (Ташкоска) на тема:"Негацијата во јазикот на македонските изучувачи на нивоата А1, А2 и Б1 на возраст од 5 до 15 години".

 

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до ljubica.kardaleska@fon.edu.mk - најдоцна до 13.07.2021 до 14:00 часот.