X
press enter »
MK
EN

Информација за полагање на испити со физичко присуство на 15.09.2021 и 22.09.2021

Наведените предмети се полагаат со физичко присуство.

Математика за бизнис -  09:30 часот на 22.09.2021

Статистика за бизнис - 11:00 часот на  22.09.2021

Методологија на научно - истражувачка работа - 12:30 часот на  22.09.2021

Математика за архитектура

Калкулус 1 - 09:30 часот на 15.09.2021

Калкулус 2 - 09:30 часот на 15.09.2021

Алгебарски структури - 11:30 часот на 15.09.2021

Дискретни структури - 11:30 часот на 15.09.2021

Операциони истражувања - 11:30 часот на 15.09.2021.