X
press enter »
MK
EN

Информација за полагање на испити со физичко присуство на 23.09.2021

Наведените предмети се полагаат со физичко присуство.

Математика за бизнис -  09:30 часот на 23.09.2021

Статистика за бизнис - 11:00 часот на  23.09.2021

Методологија на научно - истражувачка работа - 12:30 часот на  23.09.2021