Соопштение за заверка на зимскиот семестар за прв циклус на студии во академската 2021/2022

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека заверката  на зимскиот  семестар за прв циклус на студии започнува од 18 Октомври до 22 октомври 2021 година.

Студентите се должни целосно да го потполнат семестралниот лист и статистички образец бр 20А  кој може да го подигнат од пултот  во фоаjето на Универзитетот.  Студентите задолжително на семестралниот лист да го наведат бројот за таксена марка кој преку СМС го добиваат со порака од број 144166.

Студентите  комплетната документацијата за заверка на семестар да ја достават лично во службата за студентски прашања во периодот од 08:00-16:00 часот најдоцна до 22 Октомври 2021 година.

Проверка на вашите финансии можете да извршите во службата за сметководство, на следната е-mail адреса: sejhan.asoska@fon.edu.mk , magdalena.nikolovska@fon.edu.mk

 

Напомена:

Зимскиот семестар се запишува само со направена уплата за школарина за академската 2021/2022 година според условите и динамиката на плаќање предходно утврдени.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?