Одбрана на магистерски труд на кандидатот Андријана Димова

Ве информирам дека на ден 29.10.2021 година (петок), со почеток во 13:00 часот, на платформата Teams ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд на кандидатката Андријана Димова. Трудот е со наслов „Анализа на јазичниот развој кај билингвални деца на возраст од 5 и 6 години во различни контексти на учење на вториот јазик “, а ментор на трудот е проф. д-р Ана Лазарова-Никовска.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?