Соопштение за прв колоквиум 2021/22

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека прв колоквиум ќе се одржи од 15.11-19.11.2021 година.

Уплата за колоквиум е од 03.11-10.11.2021 година.

Пријавување на колоквиумите е од 08.11 - 12.11.2021 година.

Дополнително ќе го добиете распоредот за полагање.

Студентите сите колоквиуми да ги уплаќаат збирно.

Уплатата за колоквиум изнесува 460 ден.

Студентите со неподмирени долгови за школарина нема да имаат можност за полагање.

Депонент Комерцијална Банка - 300-000-003-207-729.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?