Одбрана на дипломска работа на кандидатот Борка Богданоска

Нa ден 17.12.2021, во 12:30 часот на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на дипломска работа на кандидат Борка Богданоска на тема: „ Анализа на апликации за видео монтажа на мобилни телефони“.

 

Ментор: доц. д-р Ѓорги Какашевски

 

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до  gorgik@fon.edu.mk - најдоцна до 16.12.2021 до 16:00 часот

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?