X
press enter »
MK
EN

Одбрана на дипломска работа на кандидатот Дарко Спиркоски

Нa ден 14.01.2022 петок, во 17:00 часот на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на дипломска работа на кандидат Дарко Спиркоски на тема: „ Преглед на предизвиците на 6G мобилните мрежи и симулациска анализа на различни урбани сценарија“.

 

Ментор: Проф.д-р Ќире Јаќимоски

 

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до kire.jakimoski@fon.edu.mk  - најдоцна до 14.01.2022 до 15:00 часот