X
press enter »
MK
EN

Одбрана на магистерски труд на кандидатот Филип Ѓорѓевиќ

Нa ден 18.02.2022 петок, во 12:00 часот на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерски труд на кандидатот Филип Ѓорѓевиќ на тема: „АНАЛИЗА, ПРИМЕНА И ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИ НА АЛАТКИ ЗА МОНИТОРИНГ НА КОМПЈУТЕРСКО-ИНФОРМАТИЧКИ КОМПОНЕНТИ“.

Ментор: Проф.д-р Ќире Јаќимоски

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до kire.jakimoski@fon.edu.mk  - најдоцна до 17.02.2022 до 16:00 часот