X
press enter »
MK
EN

Одбрана на дипломски труд на кандидатот Стефан Јосимовски

Нa ден 18.03.2022 петок, во 12:00 часот на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на дипломски труд на кандидатот Стефан Јосимовски на тема: „Форензичка анализа на нападнати веб апликации“.

Ментор: Проф.д-р Ќире Јаќимоски

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до kire.jakimoski@fon.edu.mk  - најдоцна до 17.03.2022 до 16:00 часот