X
press enter »
MK
EN

Одбрана на магистерски труд на кандидатот Ана Степановска

Нa ден 17.03.2022 петок, во 13:00 часот на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерски труд на кандидатот Ана Степановска на тема:,, Влијанието на финансиското планирање и управување врз достапните средства за исплата на Националната програма ИПА I 2009 во 2015 и 2016 година''.

Ментор: Проф.д-р Саво Ашталкоски

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до savo.ashtalkoski@fon.edu.mk  - најдоцна до 17.03.2022 до 11:00 часот.