X
press enter »
MK
EN

Одбрана на дипломска работа на кандидатот Јасмина Османоска

На ден 19.04.2022 година (вторник) на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на дипломска работа на кандидатот Јасмина Османоска на тема „Комуниколошки техники на писмено изразување“.

Ментор: лектор м-р Зоран Механџиски

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до zoran.mehadziski@fon.edu.mk. - најдоцна до 18.04.2022 до 20:00 часот.