X
press enter »
MK
EN

Одбрана на дипломски труд на Катерина Марковска

На 20 април 2022 година (среда) со почеток во 17 часот, на Microsoft Teams платформата е закажана одбрана на дипломски труд на студентката Катерина Марковска на тема „Улогата на повратната информација во унапредувањето на јазичните компетенции на ученикот“.

Ментор - Виш лектор м-р Габриела Неделкоска.