X
press enter »
MK
EN

Соопштение за втор колоквиум од летен семестар 2021/22

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека втор колоквиум  од летен семестар ќе се одржи од 30.05-03.06.2022 година.

Уплата за колоквиум е од 16.05-25.05.2022 година.

Пријавување на колоквиумите е од 19.05-27.05.2022 година.

Дополнително ќе го добиете распоредот за полагање.

Студентите сите колоквиуми да ги уплаќаат збирно.

Уплатата за колоквиум изнесува 460 ден.

Студентите со неподмирени долгови за школарина нема да имаат можност за полагање.

Депонент Комерцијална Банка - 300-000-003-207-729