X
press enter »
MK
EN

Одбрана на магистерски труд на кандидатот Благоја Чавкоски

Нa ден 03.06.2022 петок, во 12:00 часот на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерски труд на кандидатот Благоја Чавкоски на тема: „Транспилери, нова генерација преведувачи на виши програмски јазици и нивна споредба со класичните компајлери, преку примерот на Google Web Toolkit“.

Ментор: Проф.д-р Ќире Јаќимоски

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до kire.jakimoski@fon.edu.mk  - најдоцна до 02.06.2022 до 16:00 часот