X
press enter »
MK
EN

Оглас за сметководител

Објавуваме оглас за вработување

ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ/КА

Потребни квалификации и вештини:

 • Универзитетско образование – Економски факултет;
 • Поседување уверение за овластен сметководител од Министерство за финансии;
 • Минимум 3 години професионално искуство како сметководител;
 • Познавање на соодветната Македонска законска регулатива и меѓународни сметководствени стандарди;
 • Искуство во подготовка на завршни пресметки;
 • Аналитичност, прецизност и запазување детали во работењето;
 • Висока работна етика, одговорност и организациски способности;
 • Флексибилност и насоченост кон изнаоѓање решенија;
 • Способност за запазување рокови и остварување резултати;
 • Одлични вештини за комуникација, пишана и вербална;
 • Познавање на англискиот јазик и соодветни компјутерски вештини (Microsoft Office и internet).

Одговорности:

 • Подготовка и книжење на целокупната сметководствена документација,
 • Контрола на финансиска и материјална евиденција,
 • Разновидни и сеопфатни сметководствени активности во согласност со сметководствените стандарди и принципи, како и со сите релевантни законски прописи,
 • Давање на предлози и сугестии за можно зголемување на ефикасноста во работењето,
 • Подготовка на финансиски извештаи, годишни деловни планови и поддршка на менаџментот согласно потребите,
 • Буџетирање и контрола,
 • Комуникација со сите релевантни државни институции,
 • Континуирано професионално усовршување.

Работно време и место:

 • Работно време: од Понеделник до Петок, 08:00-16:00 часот во просториите на АУЕ-ФОН.

Аплицирање:

Биографијата (CV) и дополнителните документите кои ги докажуваат горните барања, заедно со мотивациско писмо да се достават по електронски пат на hr@fon.edu.mk најдоцна до 10.08.2022 година.

Првичната селекција ќе се спроведе врз основа на доставените апликации. Само

избраните кандидати во втор круг ќе бидат повикани на понатамошно тестирање и интервју.