X
press enter »
MK
EN

КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ KА131 на Европската комисија, Американскиот Универзитетот на Европа - ФОН распишува конкурс за доделување финансиска поддршка за студенти за престој на високо образовните институции носители на Еразмус Повелба за Високо образование, за остварување на индивидуална мобилност за студенти - за зимски семестар во академската 2023/2024 година, согласно Правилникот за академска мобилност на ЕУ – Еразмус. 

Времетраење на мобилноста: 1 семестар (3 - 5 месеци).

Мобилноста се остварува во рамки на потпишани Еразмус+ договори меѓу АУЕ - ФОН и високо образовните институции носители на Еразмус Повелба за Високо образование.

Еразмус+ мобилност за студенти може да се реализира доколку студентот ги исполнува следните критериуми:

  • Просек над 9.00
  • Заверен III семестар

Потребни документи за мобилност за студенти:

  • Уверение за положени испити
  • Б1 сертификат за познавање на англиски јазик
  • Мотивационо писмо за универзитетот за кој аплицирате
  • Kратка биографија (Europass)
  • Портфолио

Кандидатите документите ги поднесуваат на следната е - маил адреса: mark.janura@fon.edu.mk најдоцна до 23 јуни 2023.

Универзитетот со кои имаме соработка може да ги видите на следниот линк

АУЕ ФОН УНИВЕРЗИТЕТ

Канцеларија за меѓународна соработка и глобални иницијативи