X
press enter »
MK
EN

Објавен повик за транснационално мобилно искуство AI-NURECC PLUS за магистранти

Почитувани АУЕ-ФОН магистранти,

Ве информираме дека објавен е повик за транснационално мобилно искуство AI-NURECC PLUS!

Проектот AI-NURECC PLUS обезбедува финансирање за активирање на транснационални искуства за мобилност на високо ниво кои ќе се спроведуваат во институции лоцирани во јадранско-јонската област, покривајќи ги сите земји на EUSAIR: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грција, Италија, Црна Гора, Северна Македонија, Сан Марино, Србија, Словенија.

Приближно 27 транснационални искуства за мобилност за максимален период од три месеци за дипломирани магистерски студии ќе бидат достапни на универзитетите (членки на UniAdrion), стопанските комори (членки на FORUM AIC), градовите и регионите (членки на FAIC и AIE) во земјите на EUSAIR. Покрај тоа, исто така, DG REGIO на Европската комисија и делегациите на членовите на CPMR (од областа EUSAIR) ќе можат да бидат домаќини во Брисел на млади магистранти, во зависност од изборот на кандидатот и достапноста на институцијата домаќин.

Идејата е да се имплементира свеста на младите да бидат дел од EUSAIR, да се откријат најсовремените и идни сценарија. Целите се повеќекратни: зајакнување на меѓународната соработка меѓу земјите од Јадранско-јонскиот макро-регион, промовирање на структурирана мобилност и зајакнување на вештините на младите луѓе.

Секој избран кандидат ќе добие паушал за периодот на мобилност. Дополнително, кандидатите ќе бидат покриени со сеопфатно осигурување. Нема да се наплаќаат трошоци за институциите кои, покрај бесплатното учество, ќе имаат можност да комуницираат со млади луѓе и да ги тестираат вештините во периодот на мобилност за можни идни соработки.

Партнер задолжен за транснационалната мобилност ќе биде UniAdrion, а останатите партнери на проектот AI-NURECC PLUS ќе бидат активно вклучени во целото времетраење на активностите.

 Во прилог се наоѓаат следните документи:

• Повик за транснационално искуство во мобилност AI-NURECC PLUS;

• Модул А - Образец за регистрација;

L - База на податоци на институции домаќини.

 

Краен рок за пријавување е 31-ви Јули!