X
press enter »
MK
EN

Прв колоквиум од зимски семестар 2023/24

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека прв колоквиум  од зимски семестар 2023/24 ќе се одржи 
                                од 13.11. до 17.11.2023година.

Уплата за колоквиум е од 03.11. до 09.11.2023 година.

Пријавување на колоквиумите е од 06.11 до 10.11.2022 година.

Дополнително ќе го добиете распоредот за полагање.

Студентите сите колоквиуми да ги уплаќаат збирно.

Уплатата за колоквиум изнесува 550 ден.

Студентите со неподмирени долгови за школарина нема да имаат можност за полагање.

Депонент Комерцијална Банка - 300-000-003-207-729