X
press enter »
MK
EN

Известување

Се известуваат студентите од 3та година на Факултетот за детективи и безбедност (Скопје, Струмица, Струга и Гостивар на наставата на која се изведува на македонски и албански наставен јазик) дека зимското логорување ќе биде реалзирано на Попова Шапка во период од 25.02.2013-02.03.2013 година (прва смена) и 02.03.2013-07.03.2013 година (втора смена). 
Во првата смена ќе бидат опфатени студентите кои слушаат настава на македонски и албански наставен јазик во Скопје кои ќе се пријават по распоред до 50 број, а додека пак студентите кои слушаат настава во Скопје (македонски и албански наставен јазик) кои ќе се пријават по 50 број ќе одат во втората смена во кој период ќе одат и студентите од Струмица, Струга и Гостивар (македонски и албански). 
Сместувањето ќе биде во хотел „ Попова Шапка“ со обезбеден полн пансион (ноќевање и 3 оброци). Исто така за студентите ќе биде обезбеден и повратен превоз од матичните места кадешто се слуша наставата (Скопје, Струмица, Струга и Гостивар) до хотелот и назад.
Цената со вклучениот полн пансион и превозот изнесува 10 000,00 денари. Износот студентите треба да го уплатат на жиро сметка на ФОН Универзитет со назнака за зимско логорување. 

Декан,
Проф. д-р Александар Дончев